24 oktober optreden in de Waadwente


24 oktober mocht het Wad’n Koor een optreden verzorgen voor de bewoners in de Waadwente te Dokkum. Het was een opreden waarbij het in eerste gedeelte van het optreden, voor de pauze, liederen werden gezongen uit eigen repertoire en na de pauze de welbekende meezingers van weleer. Een optreden waarbij de bewoners hebben genoten maar ook de gasten van de bewoners en vrijwilligers. Vooral in het tweede gedeelte met de liederen van toen. Het optreden begon om 19:30 uur en was om ongeveer ten einde om 20:30 uur. Van de organisatie kreeg het koor nog een compliment, Ze vonden het een fleurig en aangenaam optreden. Het was voor ons als koor een prachtige avond. Met natuurlijk aan het begin van het optreden ons eigen lijflied.