Homepage

Welkom op onze website!   

 

Op 16 december hebben wij in de Sporthal MFA van Holwerd een Kerst Sing-In samen met de beide muziekverenigingen Bazuin en Crescendo en met accordeonist Sjerk Faber en troubadour Adri de Boer. Tijd: 20:00 uur.                Entree € 6,00

Wad’n koor is een gemengd Popkoor onder leiding van Adri de Boer.

Het zingen in een koor is niet alleen voor getalenteerde zangers en daarom luidt ons motto: “Houd je van zingen en van gezelligheid? Dan ben je van harte welkom bij Wad’n Koor!”

Op donderdagavond wordt er geoefend in het:
MFA “de Ynset”
De Morgenzon 7
9151 KM  Holwerd

De inloop is om 19:30 uur en we beginnen om 19:45 uur.

Loop gewoon eens bij ons binnen tijdens een repetitieavond. Belangstellenden mogen vrijblijvend twee keer gratis komen luisteren en meedoen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het menu boven aan deze pagina. 

 

Veel leesplezier gewenst en graag tot ziens.

 

(groepsfoto tijdens het optreden van de wandeltocht “Fan Terp nei Syl”)