23 februari samen met Mannenzangvereniging en Popkoor Blije een gezellige samenzang


23 februari was het zover. In navolging op de samenzang van 25 november 2018, waarvan het koor een uitnodiging kreeg van Mannenzangvereniging uit Beetsterzwaag, voor het houden van een gezellige middag en samenzang met drie koren in Allardsoog, was het deze keer de beurt aan Wad’n Koor voor het organiseren van zo een mooie middag. En het is gelukt! Dit keer in het MFA “de Ynset” van Holwerd waarvoor de Mannenzangvereniging uit Beetsterzwaag en het Popkoor uit Blije werden uitgenodigd. De inloop was om 13:30 uur en om 14:00 uur zou worden begonnen met het eerste gedeelte. Van tevoren was er al koffie gezet voor alle aanwezige koorleden. Het eerste “bakkie” werd aangeboden door de thuisploeg. Tevens stonden er op de balie een aantal verschillende en zéér lekkere lekkere taarten, die door een aantal koorleden van het thuiskoor met liefde waren gebakt, en bestemd voor in de pauze bij de koffie.

De koren werden verwelkomd door voorzitter Pietsje Brander van het Wad’n Koor. Alle koorleden mochten zich daarna direct naar voren vervoegen waarna er gelijk begonnen werd met het “Choirs Canon”. Deze, gearrangeerd door Adri de Boer, werd gezamenlijk gezongen met alle drie de koren. Daarna mocht elk koor voor de pauze een drietal liederen ten gehoren brengen. De Mannenzangvereniging mocht de spits afbijten. Zij zongen alles a capella én vijfstemmig. Daarna popkoor Blije en als laatste Wad’n Koor. Onze dirigent, Adri de Boer, had een heel zware middag. Aangezien hij ook lid is van de Mannenzangvereniging en zich hierbij ook bij moest vervoegen tijdens hun optredens maar ook nog eens de dirigent is van Wad’n Koor. Daarom moest hij zich telkens weer van een ander tenue voorzien.

Na de pauze met een lekker stuk taart het vervolg. Hierbij brachten de drie koren wederom drie liederen ten gehore. Als laatste werd er nogmaals gezamenlijk gezongen. Elk koor had een lied ingebracht die als afsluiting van deze middag weer gezamenlijk met zijn allen zou worden gezongen. Zo bracht Mannenzangvereniging het lied “Voor Altijd Jong” een vrije vertaling van een muzikaal nummer van Bob Dylan, Popkoor Blije “Let The Sunshine In” van Aquarius en het Wad’n Koor “Fûgel” van Adri de Boer in.

Na alle zangkunsten een dankwoord van de secretaris Gea de Boer naar de koren en koorleden voor de gezellige middag, maar ook naar de baksters van de lekkere taarten. Daarna was het lekker nazitten in de kantine van het MFA. Het was zeker een zeer geslaagde middag en wederom voor herhaling vatbaar. Wie weet … Misschien Popkoor Blije?