Verslag van de Hapsnaproute -wandeltocht – zondag 2 september 2018


Een wandelroute van 7,5 kilometer met als beginpunt de Jannumer terp. De route ging onder andere door Ginnum waar wij van Wad’n Koor de wandelaars mochten toe zingen. Het was ons eerste optreden na de zomerpauze. De vakantie van een aantal weken bleek bijna geen invloed op de zangkwaliteit, want het zingen van de nummers ging als een leien dakje. En dat met maar één oefenavond vooraf.

De zang in de kerk kwam heel goed uit de verf. Mede ook door de goede akoestiek van het uit de twaalfde eeuw stammende kerkje. Het oorspronkelijke meubilair was niet meer aanwezig zodat er een grote ruimte aanwezig is. Er werden stoelen neergezet voor de wandelaars. Na het inzingen kwamen de eerste wandelaars en konden we gelijk van start. Bijna twee uur lang heeft het koor diverse nummers ten gehore gebracht. En dit alleen met een kleine pauze ertussen van misschien een aantal minuten.

Ons koorlid Akkie liep mee met de tocht, maar zong nog even met ons mee. De wandelaars namen (soms) ruim de tijd om naar ons te luisteren, ze gingen er echt voor zitten om te genieten. Voor het eerst zongen we het prachtige lied van Bon Jovi – ‘A bed of roses’. Niet alleen na afloop van dit nummer, maar ook met de rest van ons repertoire werd er luid geapplaudisseerd. Dit deed ons goed en werd met plezier ontvangen. Onze dirigent zong nog even uit eigen repertoire, met het toepasselijke nummer: “Altiid Ûnderweis”.

Onze vaste fanclub was ook weer van de partij en deze kon in de zaal meeluisteren welke mooie complimenten werden gegeven en antwoord te kunnen geven op een opdrachtvraag aan de wandelaars uit welke plaats dit koor komt.

Na afloop van dit zangfestijn was het nog even nazitten voor een kop koffie of thee met cake. De cake gebakken door Ali, Gerrie zorgde voor het hete water en Marijke voor de oploskoffie en de thee met toebehoren. Daarna de aftocht………richting huis.

Voor sommigen met nog een kleine nazit op het terras van het Amelander Veerhuis. Wat hebben we genoten van deze dag en het prachtige weer.