optreden Grandcafé – Foswert in Ferwerd – 4 maart 2018


Zondagmiddag trad Wad’n Koor op in het verzorgingshuis Foswert in Ferwerd.

Na het opbouwen van de muziekinstallatie en een half uurtje inzingen kwamen de bewoners en hun familie de zaal binnen.

De zaal was goed gevuld, wat de sfeer verhoogde.

Het koor zong voor de pauze nummers uit eigen repertoire, zoals:

  • Land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot;
  • een Beatle medley;
  • twee nummers met Adri de Boer – Fugel en Altiid Underweis;
  • enz.

Na een korte pauze hebben we samen met de bewoners en familie een aantal

bekende liedjes gezongen. Van : de tulpen uit Amsterdam tot Wat bist do leafliik rizen de simmermoarn en nog een aantal

meezingers.

Al met al een zeer geslaagde middag, waarbij we de bewoners een vrolijk moment bezorgden.

Voor herhaling vatbaar!!